Liên Hệ


Liên hệ Hội Dược Học Việt Nam theo Địa chỉ: A203 Tòa nhà M3 – M4, số 1 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 62662346