Giới Thiệu


Hội Dược học Việt Nam là tổ chức xã hội làm việc trong lĩnh vực liên quan đến dược học, tại Việt Nam tên giao dịch tiếng Anh là Vietnamese Pharmaceutical Association, viết tắt là VPA .

Hội được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 26/2003/QĐ-BNV Ngày 10 tháng 6 năm 2003 .
Địa chỉ: A203 Tòa nhà M3 – M4, số 1 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Nội

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Thế Tin

CT

0912.818.004

024.3855.1268

ntt@hsph.edu.vn

2

Nguyễn Vân Đình

PCTTT

0913.540.344

024.3732.1744

vithanh2008@gmail.com

3

Nguyễn Xuân Hùng

PCT

034.5215.515

024.3943.8060

nguyen.xuanhung4@gmail.com